Slachthuis

De slacht van Europese runderrassen

Wij slachten vrijwel alle Europese runderrassen:

  • roodbont
  • zwartbond
  • Belgisch Witblauw
  • Limousin
  • Blonde d'Aquitaine
  • Charolais

De slachtopbrengst varieert per runderras en handels­klasse. Met name bij Belgisch Witblauwen en andere vleesrassen is de slachtopbrengst erg hoog dankzij veel waardevolle deelstukken. Een deel van het vlees wordt ontleed door ons partnerbedrijf P&M Eifeler Fleischbetrieb. 

Korte transportroutes naar het slachthuis

Wij kiezen voor de kortst mogelijke transportroute. Daarom betrekken we de meeste runderen van boerderijen uit België, Luxemburg, Duits­land en Nederland. In onze slachterij werken we vol­gens de regelgeving voor de be­scherming van dieren op het moment van slacht (VO (EU) 1099/2009). De naleving hiervan is door strenge inter­ne en overheidscontrole verzekerd. Onze nale­ving geldt bij experts als voorbeeld voor anderen. Hiervoor tekenen bij ons dagelijks vier of vijf dierenartsen. Zij bewaken het volledige proces, van de veeac­ceptatie en het onderbrengen in boxen tot de wezenlijke slacht. Stelt een dierenarts iets afwij­kends vast bij een dier, dan wordt dit uit de verwer­king gehaald en on­derzocht. De dierenarts controleert ook de verlading en beslist over de toelating van het vlees tot de verwerkingsketen, want de voedselze­kerheid heeft bij ons topprioriteit! 

Bio-slacht

We zijn een gecertificeerde slachterij voor biorunderen. Daarvoor moeten we voldoen aan stre­ngere voorwaarden om een "besmetting" van biologisch vlees en niet-biologisch vlees te voorkomen. Zo moeten de dieren op de dag dat ze arriveren worden geslacht om te voorkomen dat ze eventueel niet-biologisch voer binnen krijgen. Daarnaast is de absolute "kentekening" (etikettering) van biovlees essentieel, opdat geen verwisseling moge­lijk is.    

Slachthuis
Slachthuis
Slachthuis