Over ons

Oprichting Sankt Vither slachthuis, ongeveer 70 jaar geleden

Het slachthuis werd in 1956 opgericht door meerdere slagers uit Sankt Vith, toen nog onder de naam "Sankt Vither Slachthof". In 1986, dertig jaar later, namen de broers Herbert en Willy Peters en slagercollega Heinz Gritten het slachthuis over en noemden het PEGRI (Pet­ers-Gritten). In 1988 werd het slachthuis ingrij­­pend gemoderniseerd om aan de nieuwe EU-normen te voldoen. In 2011 volgde een nieuwe verbouwing en toen werd ook een nieuwe stal in gebruik genomen. Tot het bedrijf PEGRI behoort ook een stal met 150 mestdieren en ongeveer 30 hectare land in Gouvy, dicht bij het slachthuis

Eigen controlesysteem

Alle runderen die bij PEGRI worden geslacht stammen uit België, Luxemburg, Nederland en Duitsland. Dankzij het oormerk en de dierenpaspoorten beschikken we over alle gegevens van elk dier. Zo kunnen onze dierenart­sen ter plekke indien nodig terugvinden van welke boer­derij het dier komt, hoe oud het is, enzovoort. Sinds 2013 gebruiken we een eigen controlesysteem, volgens de regels van het federale agentschap voor de zeker­heid van de voedingsmiddelenketen (FASNK). Con­creet betreft het een eigen controlesysteem om de  voedingsmiddelenzekerheid te garanderen. Een van de kern­punten is daarbij de terugtra­ceer­baar­heid van voed­ingsmiddelen gedurende elke stap in de keten pro­ductie, verwerking en verkoop.

PEGRI maakt deel uit van de PEMA Meat Group

Slachthuis PEGRI maakt deel uit van de PEMA Meat Grou­p, experts voor vers vlees van A tot Z. Daarmee ver­plichten we ons tot het leveren van kwaliteit, zeker­heid en transparantie.

  • Kwaliteit:
    Wij slachten alleen dieren van boeren waar­mee we al vele decennia een vertrouwde relatie hebben.
  • Zekerheid:
    Oorsprongsbewijs, hygiënecertificaten en controlesys­te­men - in onze vleesverwerkingsketen laten we niets aan het toeval over.
  • Transparantie:
    Het vertrouwen van de consument is de basis van ons succes: vertrouwen ontstaat door een transpa­rante werk­wijze. Daardoor weet de klant bij ons altijd wat hij krijgt.
Over ons
Over ons
Over ons